Funkcja odtajania, zapewne stanowić {realizowana|wykonywana|prowadzona|robiona|tworzona|produkowana|przeprowadzana|organ

Here you can post any topics regarding RPG maker series in English or other languages.
No registration necessary.
Your posts might be translated to Japanese so that you can communicate with Japanese users.
(Translation volanteers would be very much appreciated!!)
ehyqec
記事: 1
登録日時: 2017年12月07日(木) 05:29

Funkcja odtajania, zapewne stanowić {realizowana|wykonywana|prowadzona|robiona|tworzona|produkowana|przeprowadzana|organ

投稿記事by ehyqec » 2017年12月07日(木) 05:30

Oświetlenie także praca układu chłodniczego, pewnie stanowić podatna z otwarcia drzwi komory. Dzięki wbudowanemu zegarowi, funkcja odtajania, że żyć osiągana o właściwych porach dnia, i cena nastawy temperatury, przełączona w styl nocny, by zaoszczędzić koszty działalności.

Sterownik jest tożsamy z kodeksami HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Monitoruje wielką i drobną gorączkę i zapisuje okresy gdy temperatura przekracza dopuszczalne limity. Archiwizuje i każdy zanik napięcia zasilania. Sterownik ma dwa ludzie alarmów HACCP.

Dostępne dwa monitoring temperatury online modele alarmów

natychmiastowy alarm temperatury wysokiej "SHi" i małej "SLi" Po przebyciu tego zakresu jest natychmiastowa aktywacja alarmu i zapis daty/czasu i liczbie temperatury do świadomości urządzenia. Te limity wyznaczają zakres, po wewnątrz jakim umieszczany towar, zostałby nieodwracalnie zniszczony
ostrzegawczy alarm temperatury wysokiej "SHH" i niewielkiej "SLH" Jeśli wartość temperatury przekracza limit ostrzegawczy w etapie cieńszym niż "drA", i następuje aktywacja alarmu i zapis daty/czasu i ceny temperatury do pamięci sterownika.
Sterownik kieruje do pamięci i:

datę/czas zaniku napięcia zasilania
wielką i lekką temperaturę podczas alarmu
Oprogramowanie Elitech Manager.
Do obsługi sterowników z okresu PC proste jest darmowe oprogramowanie Elitech Manager. Jeśli komputer jest wjazd do internetu, dane ze sterownika potrafią stanowić zwracane za pomocą oprogramowania Elitech Manager do serwera zdalnego. Po stworzeniu konta na płaszczyźnie internetowej www.escomonitor.com można brać zdalnie z lokat:

podgląd temperatury rzeczywistej, aktywacji wyjść sterujących, awarii, alarmów
archiwizacja pomiarów temperatury
automatycznie raporty dzienne z archiwizacji przekazywane na pokazane adres e-mail
możliwość tworzenia raportów z tych 3 miesięcy
programowanie alarmów temperatury MIN/MAX
powiadamianie SMS o przekroczonych alarmach temperatury czyli własnych wydarzeniach
aplikacja na wyposażenia przenośne pod system Android

“RPG Maker Non-Japanese Forum” へ戻る